1 WEBBSIDAN OCH DESS VILLKOR
1.1 Denna webbsida ägs och drivs av Hotel Stensson AB org.nr 559158-9345

(”Hotel Stensson”)
Hotel Stensson AB
559158-9345
Köpmansgatan 12 (Besöksadress Stora Torg 12, 241 40 Eslöv)
241 30 Eslöv

1.2 Dessa villkor (”Användarvillkor”) gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda hemsidan gäller användarvillkoren för dig.
1.3 Användaren förbinder sig att inte bryta mot svensk lag vid användning av webbsidan.

2 ÄNDRING AV WEBBSIDA OCH ANVÄNDARVILLKOR
2.1 För att förbättra din användning på webbsidan kan Hotel Stensson behöva genomföra ändringar på webbsidan.
2.2 Hotel Stensson förbehåller sig rätten att utan meddelande göra förbättringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Hotel Stensson anser nödvändiga. Hotel Stensson förbehåller sig även rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. Ändringarna kommer vara gällande i samma stund som de nya Användarvillkoren är publicerade på hemsidan. Genom att fortsätta använda webbsidan efter att de nya Användarvillkoren publicerats, accepterar du till ändringarna och de nya Användarvillkoren.

3 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs av Hotel Stensson. Om något innehåll inte skulle ägas av Hotel Stensson kommer det framgå i sådana fall.
3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig tillåtelse att använda webbsidans innehåll på annat sätt än vad som framgår i Användarvillkoren.
3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Hotel Stenssons föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).
3.3 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Hotel Stenssons eller andra berörda rättighetsinnehavares förhandsgodkännande. Kontakta oss på mail skriftligt i sådana fall.

4 HYPERLÄNKAR
4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Om du använder en sådan länk betyder det att du lämnar vår webbsida.
4.2 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.
4.3 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING
5.1 För tillgänglighet eller funktioner på webbsidan lämnas inga garantier från Hotel Stensson.
5.2 Hotel Stensson garanterar inte att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta gäller all information som finns tillgänglig på webbsidan.
5.3 Hotel Stensson är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.

6 SÄKERHET PÅ WEBBSIDAN
6.1 Hotel Stensson och samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.
6.2 Hotel Stensson vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.

7 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES
7.1 Hotel Stensson använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Hotel Stenssons webbplats.
7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Hotel Stensson att förbättra ditt besök på Hotel Stensson webbplats.
7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Hotel Stensson använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Hotel Stensson kan använda sig även av tredje parts cookies.
7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

8 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
8.1 Vi värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.
8.2 Genom att godkänna till Cookies i ”Cookie-notisen” som dyker upp första gången du besöker webbsidan accepterar du att Hotel Stensson aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hotel Stensson och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Hotel Stensson webbplats.
8.3 För personer under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hotel Stensson lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hotel Stensson förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.
8.4 Hotel Stensson har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Du kan avsäga det såda utskick genom att kontakta oss och meddela att du önskar att inte få ta del av sådana utskick. Detta gör du via mail.
8.5 Hotel Stensson kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Hotel Stensson. Hotel Stensson behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Hotel Stenssons underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Hotel Stensson. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter i annat syfte än att utföra sitt uppdrag till Hotel Stensson och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Hotel Stensson.
8.6 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren lagras och används på det sätt och för de syften som anges i punkterna 8.1 – 8.4.
8.7 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.
8.8 Användaren samtycker till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgrupps-identifiera användaren i marknadsföringssyfte. Användaren samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.
8.9 Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hotel Stensson få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till vår email.

9 BOKNINGSVILLKOR
9.1 Vi använder oss av Sirvoy som bokningssystem. När du gör en bokning hos oss godkänner du till att använda Sirvoy för att spara väsentliga uppgifter för att kunna hantera bokningen.
Som betalsystem använder vi oss av Stripe och när du gör en bokning godkänner du till användningen av Stripe för att kunna behandla och genomföra köpet.